Våre priser

Våre priser er fra kr 1.800 til kr 2.600 per time eks. mva.

Oppdrag som dekkes av det offentlige faktureres etter den til enhver tid gjeldende sats som per mai 2022 er kr 1.121 eks mva.