STYRELEDER/STYREMEDLEM I EIERSEKSJONSSAMEIER, BORETTSLAG OG BOLIGAKSJESELSKAP

Advokat Ola Kjær kan bistå ditt eierseksjonssameie / borettslag / boligaksjeselskap som styreleder/styremedlem.

Advokat Ola Kjær har abeidet med boligrett overfor eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskaper (boligselskaper) i mange år. Han har hatt en rekke juridiske oppdrag for slike selskaper. Videre er og har han vært styreleder / styremedlem i en rekke boligselskaper. Ytterligere er han også forvalter for noen boligselskaper. I tillegg har han vært juridisk rådgiver for en stor forvalter for boligselskaper. Han kjenner således de fleste forhold for boligselskaper. Han kommer opprinnelig fra Dalan advokatfirma DA hvor han var advokat og partner i en rekke år. Dalan advokatfirma DA er spesielt kjent for å arbeide med alle fasetter av fast eiendoms rettsforhold, herunder boligrett.

Advokat Ola Kjær er for det enkelte boligselskap opptatt av å finne hva som er viktigst og best for boligselskapet, herunder å skape gode boforhold og at eiendommen ivaretas. For de fleste er leilighetene de eier noe av det mest verdifulle de har.

Som styreleder vil han se det som viktig at han konsentrerer seg om de store linjer og forhold for boligselskapet, samt det formelle og at det delegeres oppgaver til de andre styremedlemmene.

Det er viktig at styret fungerer godt og det foreslås derfor et møte, gjerne over telefon, med styrets medlemmer hvor de kan redegjøre for hva de trenger, og der advokat Ola Kjær kan redegjøre for hva han ser som viktig og foreslå hvordan arbeidet skal utføres og fordeles blant styrets medlemmer. Det viktige er å finne løsninger som er gode for boligselskapet.

Advokat Ola Kjær kan gi et tilbud basert på antall timer boligselskapet regner med vil medgå. Han har tegnet styreansvarsforsikring.

Referanser kan oversendes.

Advokat Ola Kjær treffes på telefon 95 15 19 57 eller per e-post til ok@advokatenes.no.

Les mer her:

Generell informasjon om eierseksjonssameier

Generell informasjon om borettslag