Ola Kjær

Hovedarbeidsområder

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Boligrett
 • Kontraktsrett
 • Generell forretningsjuss
 • Erstatningsrett
 • Arv- og skifterett
 • Tvangssalg og bistand ved det
 • Forretningsfører oppdrag for sameier og borettslag
 • Styreverv for sameier og borettslag

Tidligere stillinger

 • Advokat i kontorfellesskap med Dalan advokatfirma DA 2019-2020
 • Partner i Dalan advokatfirma DA 2002–2019
 • Advokat i Advokatfellesskapet i Torstedhjørnet
 • Advokat jur.avd. Hafslund Nycomed ASA
 • Advokat Adv.firma Wiersholm, Bachke & Helliesen
 • Dommerfullmektig Tønsberg Sorenskriverembete
 • Politifullmektig Asker og Bærum
 • Styreleder og styremedlem i diverse selskaper
Besøksadresse:
Nydalsveien 15, 0484 Oslo
Mob.: 951 51 957
E-post: ok@advokatenes.no